Републичка изборна комисија је на 174. електронској седници, од 14. јула 2020. године, донела Решење којим се одбацују као неблаговремен приговори бирача Валентине Максимовић и Љубице Сабатон, обе из Београда, на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године.