На 176. електронској седници, одржаној 16. јула, Републичкa изборнa комисијa је одбила као неосноване приговоре које су, против Одлуке о додели мандата народних посланика Народне скупштине, поднели бирачи Војин Биљић, Саша Радуловић, Хана Адровић  Бранка Стаменковић, Андрија Рајковић, Зорица Драговић, Димитрије Гашић, Никша Булатовић, Ивана Матић, Сунчица Станојевић, Свјетлана Малетић и Никола Станковић.