Републичка изборна комисија је на 177. електронској седници, одржаној 23. јула 2020. године, донела Решење којим се одбацује као неблаговремен приговор бирача Јелене Растовац из Сједињених Америчких Држава на Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, од 11.маја 2020. године.