Изборна документа

Роковник

Правила

Упутства

Одлуке

 1. Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, који ће се одржати у 2020. години

 2. Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, који ће се одржати у 2020. години

 3. Одлука о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године
  3.a Одлука о изменама Одлука о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године

 4. Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године

 5. Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије на спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године

 6. Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије, од 11. маја 2020.
  - нумерички приказ од 11. маја 2020.;

 7. Одлука о одређивању координатора Републичке изборне комисије
  7.a Одлука о изменама Одлуке о одређивању координатора Републичке изборне комисије, од 12. маја
  7.б Одлука о допунама Одлуке о одређивању координатора Републичке изборне комисије, од 16. јуна
  7.в Одлука о изменама Одлуке о одређивању координатора Републичке изборне комисије, од 19. јуна

 8. Одлука којом се утврђује да образована Радна тела Републичке изборне комисије обављају и послове примопредаје изборног материјала за спровођење избора за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине

 9. Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу, од 25. маја
  - нумерички приказ (први део)
  - нумерички приказ (други део)
  - нумерички приказ (укупно)

 10. Одлукa о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству

 11. Одлука о  начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
  * Упутство за достављање података о изласку бирача на изабраним бирачким местима

 12. Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији

 13. Одлука о облику и изгледу гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године

 14. Одлука o утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
  - нумерички приказ

 15. Одлука  о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
  - број бирача по бирачким местима

 16. Одлука о накнадама за рад на спровођењу гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија

 17. Oдлукa о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 1. јула 2020. године

 18. Одлука о накнади трошкова спровођења поновљеног гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, 1. јула 2020. године

Решења