Изборна документа

Роковник

Правила

Упутства

Одлуке

 1. Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, који ће се одржати у 2020. години

 2. Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, који ће се одржати у 2020. години

 3. Одлука о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године
  3.a Одлука о изменама Одлука о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године

 4. Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године

 5. Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије на спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године

 6. Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије, од 11. маја 2020.
  - нумерички приказ од 11. маја 2020.;

 7. Одлука о одређивању координатора Републичке изборне комисије
  7.a Одлука о изменама Одлуке о одређивању координатора Републичке изборне комисије, од 12. маја

 8. Одлука којом се утврђује да образована Радна тела Републичке изборне комисије обављају и послове примопредаје изборног материјала за спровођење избора за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине

 9. Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу, од 25. маја
  - нумерички приказ (први део)
  - нумерички приказ (други део)
  - нумерички приказ (укупно)

Решења