На 16. електронској седници, одржаној 7. септембра, Републичкa изборнa комисија донела је Решење о додели мандата члана националног савета, ради попуне упражњеног места у Националном савету мађарске националне мањине .