Након што је Републичка изборна комисија донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији за изборе за председника Републике и Одлуку о броју о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за председника Републике, расписане за 3. април 2022. године, данас је у штампарији ЈП „Службени гласник“ започет поступак њиховог штампања.

У присуству председника Републичке изборне комисије Владимира Димитријевића, секретара Срђана Смиљанића, чланова Републичке изборне комисије, као и представника предлагача кандидата и посматрача овлашћених за праћење рада органа за спровођење избора, започето је штампање гласачких листића за изборе за изборе за председника Републике Србије.

У складу са ранијом Одлуком Републичке изборне комисије, гласачки листић је плаве боје, док је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије на папиру боје цигле.

Штампаће се 6.501.689 гласачких листића, који је једнак укупном броју бирача у Републици Србији на дан 18. марта 2022. године.