Након што је Републичка изборна комисија донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији и Одлуку о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за народне посланике, расписаним за 3. април 2022. године, 22. марта 2022. године започето је штампање гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике, у штампарији Јавног предузећа  „Службени гласник“.

Почетку штампања присуствовали су председник и секретар Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић и Срђан Смиљанић, као и представници  посматрача овлашћених за праћење рада органа за спровођење избора.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије о облику и изгледу гласачких листића, гласачки листићи ће бити штампани у 29 језичких варијанти, у зависности од тога који су језици и писма у службеној употреби у појединим општинама/градовима у Републици Србији.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је нагласио да ће бити одштампано 6.501.689 гласачких листића, што одговара укупном броју бирача у Републици Србији на дан 18. марта 2022. године.