„Наводи да је Републичка изборна комисија престала са радом  у недељу после конференције за медије у 21. час су потпуно погршни , а могу рећи и злонамерни“, изјавио је предсдник РИК Владимир Димитријевић на конференцији за медије, одржаној 4. априла. Он је истакао да се цео процес обраде података, по први пут у историји изборних процеса у Републици Србији, могао пратити у реалном времену на сајту РИК, као и у седишту РИК путем видео бимова, што је у скаладу са несумњиво највећом транспарентношћу до сада, што је препознато и похваљено од низа учесника и организација који посматрају  изборни процес.

Димитријевић је нагласио да је од почетка објаве података на интернет презентацији РИК , било преко 177 хиљада прегледа, као и да је већина медија преносила информације и графике које су обрађене на тој презентацији.

Говорећи о евентуалним примедбама на гласање на бирачким  местима, Димитријевић је рекао да се приговри подносе  локлним изборним комисијама против чијих одлука је новим Законом предиђена двостепена правна заштита, прво пред Републичком изборнм комисијом, а потом и пред Управним судом.

„Изборне процедуре су по први пут новим изборним законима детаљно уређене са унапређеним системом заштите изборног права и нема сумње да су све законом прописане радње од значаја  за утврђивање резулатата избора обавељене у свему са законским роковима, који су у складу са међународним стандардима знатно дужи у односу на раније“, рекао је председник Републичке изборне комисије.