Републичка изборна комисија је, на 55. седници одржаној 29. марта 2024. године, утврдила Програм информисања и едукације бирача за период од 2024. до 2026. године. Примена овог програма почиње одмах и има за сврху да организованим и акцијама усмереним како ка најширој јавности, тако и ка посебним циљним групама, подигне свест о функцији и садржају изборног права као једног основних људских права, као и о вредности и значају слободног, тајног и личног гласања на изборима, што је поље по питању којег је Републичка изборна комисија значајно унапредила свој рад у претходном периоду. Утврђени програм је припремљен у сарадњи са Међународном фондацијом за изборне системе (ИФЕС) и Канцеларијом ОЕБС за демократске институције и људска права (ОДИХР) и њиме се испуњава једна од приоритетних препорука ОДИХР које се односе на унапређење изборног процеса у Републици Србији.