Након што је Републичка изборна комисија донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији и Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, данас је, уз присуство председника Републичке изборне комисије Владимира Димитријевића, секретара Срђана Смиљанића и чланова Комисије, као и посматрача овлашћених за праћење рада органа за спровођење избора и представника медија, у штампарији ЈП „Службени гласник“ започет поступак њиховог штампања.

 

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић изјавио је том приликом да ће се штампати 6.616.583 гласачких листића, што обухвата укупан број од 6.583.665 бирача у Републици Србији, на дан 5. јуна 2020. године, и резерву, одређену Законом, од 0,5 процената од укупног броја бирача, односно 32.918 гласачких листића. Гласачки листићи штампаће се на 12 језика и 29 језичких варијанти, навео је Димитријевић и указао да ће се гласање вршити на 8.386 бирачких места.

 

У складу са ранијом Одлуком Републичке изборне комисије, гласачки листић је розе боје, док је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије тиркизне боје.