У оквиру пројекта „ Ради као што говориш – заједно са особама са инвалидитетом” организована је  обука намењена женама и мушкрацима са инвалидитетом који немају много претходног активистичког искуства,  а циљ обуке је да се учесници упознају  са појмом и праксом политичког учешћа и учешћа у изради, спровођењу и праћењу јавних политика, као и изградњи капацитета учесника за јавно заговарање и  подршку инклузивном политичком процесу.

Један од предавача на обуци  „Учешцће и искуство тренера у изборном циклусу и улози РИК-а у осигуравању приступачних избора” била је чланица Републичке изборне комисије Весна Миздрак, која је била  говорник  и на вебинару "Избори и особе са инвалидитетом" који је саставни  део пројекта Националне организације особа са инвалидитетом, који се реализује у оквиру програмских активности за 2020. годину, подржаних од стране Сектора за заштиту особа са инвалидитетом - Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питатиња.