Посматрачи

Домаћи и страни посматрачи

Пријаву за праћење рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине могу поднети:

  • регистрована удружења чији се циљеви остварују у области избора (домаћи посматрачи)
  • међународне и стране организације и удружења (страни посматрачи)
  • представници страних држава (страни посматрачи)

  1. Регистрована удружења чији се циљеви остварују у области избора (домаћи посматрачи)

Подносе пријаву Републичкој изборној комисији до до  15. јуна 2020. године, на Обрасцу НПРС-18/20, а уз пријаву су дужни да доставе и списак лица која се пријављују за посматраче на Обрасцу НПРС-19/20.

  1. Међународне и стране организације и удружења (страни посматрачи)

Подносе пријаву Републичкој изборној комисији до 10. јуна 2020. године, на Обрасцу НПРС-20/20, а уз пријаву су дужни да доставе и списак лица која се пријављују за посматраче (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу НПРС-21/20.

  1. Представници страних држава (страни посматрачи)

Представници страних држава могу пратити  рад БИРАЧКИХ ОДБОРА, а пријаву подносе Републичкој изборној комисији преко Министарства спољних послова, до 10. јуна 2020. године, на Обрасцу НПРС-20/20. Уз  пријаву прилажу и списак лица која се пријављују за посматраче (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу НПРС-21/20.

 

  • Обрасци за домаће посматраче

Пријава домаћих посматрача за праћење рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-18/20)

Списак лица пријављених за домаће посматраче рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-19/20)

 

  • Обрасци за стране посматраче

Пријава страних посматрача за праћење рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-20/20)

 

Списак лица пријављених за стране посматраче рада органа и радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине (Образац НПРС-21/20)