Акта за спровођење референдума

Роковници


Упутства

Упутство за одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума
- Образац ГМ-1
- Образац ГМ-2

Упутство за припрему гласачког материјала за спровођење републичког референдума
- Образац гласачког листића
- Образац контролног листа за проверу исправности гласачке кутије

Упутство за предлагање и именовање чланова и заменика чланова гласачких одбора

Упутство за припрему и примопредају гласачког материјала
- Образац ПП-1
- Образац ПП-2
- Образац ПП-3
- Образац ПП-4
- Образац ПП-5
- Образац ПП-6

Упутствo за пријављивање за праћење рада органа за спровођење републичког референдума
- Образац РРП-1
- Образац РРП-2
- Образац РРП-3
- Образац РРП-4

Упутство за рад гласачког одбора приликом спровођења гласања на републичком референдуму

Упутство за уређивање гласачког места за спровођење републичког референдума
- ознака гласачког места
- ознака за кретање унутар објекта
- шема уређења гласачког места
- ознака гласачке кутије
- шема уређења просторије

Упутство за спровођење гласања на гласачком месту

Упутство за спровођење гласања ван гласачког места
Одлука о допуни Упутства за гласање ван гласачког места
- Потврда о изборном праву за гласање ван гласачког места (модел обрасца)

Упутство за праћење излазности гласача на републичком референдуму

Упутство за обавештавање гласача о републичком референдуму

Упутствo о начину подношења захтева за добијање информације о томе да ли је евидентиран да је гласао на републичком референдуму
- Образац З-1
- Образац З-2

Упутство за утврђивање резултата републичког референдума
- Образац РГ-1
- Образац РГ-2
- Образац РГ-3
- Образац РГ-4
- Образац РГ-5
- Образац РГ-6
- Образац РГ-7

Упутство за спровођење гласања на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године у условима епидемије заразне болести covid-19


Одлуке