План спровођења обука потенцијалних чланова бирачких одбора