Radna tela Republičke izborne komisije

Radna tela NISU ORGANI ZA SPROVOĐENjE IZBORA.

Radna tela isključivo obavljaju poslove koje im je Republička izborna komisija poverila, odnosno:

  • prikupljaju i objedinjuju predloge za stalni i prošireni sastav biračkog odbora (izuzev stalnog i proširenog sastava biračkog odbora unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija i biračkog odbora u inostranstvu)
  • primaju izborni materijal od koordinatora Republičke izborne komisije i predaju ga biračkim odborima pre glasanja
  • preuzimaju izborni materijal od biračkih odbora posle glasanja i predaju ga koordinatorima Republičke izborne komisije
  • pružaju podršku biračkim odborima na sprovođenju glasanja na dan izbora
  • obaveštavaju Republičku izbornu komisiju o toku glasanja, u skladu s posebnim aktom Republičke izborne komisije
  • obavljaju i druge poslove u skladu sa Uputstvom za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i posebnim aktima Republičke izborne komisije

Radna tela obrazuje Republička izborna komisija najkasnije do 19. maja 2020. godine.


Radno telo čine:

  • članovi, imenuju se na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, koje svoje predloge dostavljaju Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije do 15. maja 2020. godine
  • koordinator, načelnik opštinske/gradske uprave, odnosno načelnik uprave nadležne za opšte poslove, njegov zamenik ili lice zaposleno u opštinskoj/gradskoj upravi

Broj članova radnog tela zavisi od broja biračkih mesta u svakoj opštini/gradu i čine ga najmanje tri a najviše 11 članova.

 

 

1. GRAD BEOGRAD

2. SEVERNOBAČKI OKRUG

3. SREDNjOBANATSKI OKRUG

4. SEVERNOBANATSKI OKRUG

5. JUŽNOBANATSKI OKRUG

6. ZAPADNOBAČKI OKRUG

7. JUŽNOBAČKI OKRUG

8. SREMSKI OKRUG

9. MAČVANSKI OKRUG

10. KOLUBARSKI OKRUG

11. PODUNAVSKI OKRUG

12. BRANIČEVSKI OKRUG

13. ŠUMADIJSKI OKRUG

14. POMORAVSKI OKRUG

15. BORSKI OKRUG

16. ZAJEČARSKI OKRUG

17. ZLATIBORSKI OKRUG

18. MORAVIČKI OKRUG

19. RAŠKI OKRUG

20. RASINSKI OKRUG

21. NIŠAVSKI OKRUG

22. TOPLIČKI OKRUG

23. PIROTSKI OKRUG

24. JABLANIČKI OKRUG

25. PČINjSKI OKRUG